IMPRESSUM

Właścicielem domeny i podmiotem odpowiedzialnym za jej zawartość jest:Odpowiedzialność cywilnoprawna za odnośniki

Znajdujące się w naszej witrynie internetowej odnośniki do zewnętrznych ofert osób trzecich przekierowują do treści dostarczanych przez danych dostawców, które nie są własnością firmy MUSIK MEYER GmbH - MUSIK MEYER International. Odnośniki te można więc rozpoznać jako zewnętrzne na podstawie kontekstu lub innych wyróżników. Firma MUSIK MEYER GmbH - MUSIK MEYER International nie ma żadnego wpływu na treści, do których prowadzą te odnośniki i nie przypisuje sobie ich własności.

Firma MUSIK MEYER GmbH - MUSIK MEYER International sprawdziła je, w rozsądnym zakresie, pod kątem możliwego naruszania prawa. Nie dostrzeżono naruszenia praw autorskich, do marek, czy też praw osobistych, ani naruszenia zakazu konkurencji w witrynach internetowych dostawców będących stronami trzecimi.

Urheberrecht

Wspomniane witryny internetowe i ich treści podlegają niemieckiemu prawu w zakresie ochrony usług i praw autorskich. Niedozwolone rozpowszechnianie niezgodnie ze ściśle rozumianą Ustawą o prawach autorskich, bez pisemnej zgody firmy MUSIK MEYER GmbH - MUSIK MEYER International jest – o ile nie podano inaczej – zabronione.

Odpowiedzialność cywilnoprawna za dostępne treści

Dostępne tu treści oraz przedstawienia produktów nie muszą być wyczerpujące. Instrukcje techniczne nie są wiążące i, z tego względu, nie są wiążące prawnie. Wszelkie podane informacje mogą ulec zmianie, zostać usunięte lub uzupełnione bez wcześniejszego powiadomienia.

Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 par.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)

Komisja Europejska przygotowała platformę do internetowego rozstrzygania sporów. Oto jej adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Życzymy Państwu dużo przyjemności podczas odwiedzin w naszej witrynie internetowej.
Chętnie zapoznajemy się z Państwa propozycjami, życzeniami i uwagami krytycznymi!