Oświadczenie o ochronie danych osobowych


Bardzo nam miło z powodu Państwa zainteresowania naszą witryną internetową i przedsiębiorstwem.
Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych pozostawionych przy okazji Państwa odwiedzin w naszej witrynie internetowej. Jest to dla nas priorytetowa sprawa – zachowujemy poufność Państwa danych osobowych i obsługujemy je zgodnie z przepisami ustawowymi oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.
Co do zasady, bez podania danych osobowych nie jest możliwe korzystanie z naszej witryny internetowej. Dane osobowe na naszych stronach internetowych (na przykład imię i nazwisko, adres zamieszkania czy adres e-mail) zbierane są, w miarę możliwości, zawsze za zgodą użytkownika. Dane te nie są też przekazywane osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody użytkownika.
Zwracamy przy tym uwagę na fakt, że podczas przekazywania danych w Internecie (na przykład podczas komunikacji pocztą elektroniczną) mogą wystąpić luki bezpieczeństwa. Całkowite wyeliminowanie wad zabezpieczeń danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Musik Meyer GmbH
reprezentowana przez dyrektorów Matthias Meyer, Jörg Pfob, Reinhard Estor
Industriestraße 20
35041 Marburg
Niemcy
Nr tel.: 06421/989-0
E-mail: info@musik-meyer.com
Witryna internetowa: www.musik-meyer.com
Rejestr handlowy: Marburg HRB 1343/Nr rejestracyjny WEEE: DE69090748
VAT-UE: DE811448463
Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania inspektora ochrony danych

Martin Linne

Musik Meyer GmbH
Industriestraße 20
35041 Marburg
Niemcy,
Nr tel.: 06421/989 253
E-Mail: dsb@musik-meyer.com
Witryna internetowa: www.musik-meyer.com

Zapraszamy do kontaktowania się z inspektorem ochrony danych w razie jakichkolwiek zapytań bądź sugestii w sprawie ochrony danych.
Czas przechowywania

Dane osobowe są zbierane zgodnie z zasadami minimalizacji danych i unikania przesyłu danych i przechowywane wyłącznie przez taki okres czasu, jaki jest wymagany do osiągnięcia celu ich przechowywania lub jaki jest wymagany przez prawo. W razie braku celu przechowywania lub gdy zakończy się okres przechowywania dane osobowe są blokowane lub kasowane.

Pliki typu „cookies”

W witrynach internetowych wykorzystywane są również tak zwane pliki typu „cookies”. Nie wyrządzają one żadnych szkód na Państwa komputerze ani nie zawierają wirusów. Dzięki nim możemy przedstawiać naszą ofertę skuteczniej i w sposób bardziej niezawodny i przyjazny dla użytkownika. Pliki typu „cookies” to niewielkie pliki tekstowe przesyłane na komputer użytkownika i przechowywane w jego przeglądarce internetowej.
Większość stosowanych przez nas plików typu „cookies” to tak zwane sesyjne pliki typu „cookies”. Są one usuwane natychmiast po zakończeniu Państwa wizyty w naszej witrynie internetowej. Pozostałe pliki typu „cookies” będą zapisane na komputerze użytkownika, dopóki ich nie usunie. Tego rodzaju pliki umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas jego następnej wizyty w naszej witrynie internetowej.
Mogą Państwo zmienić ustawienia w swojej przeglądarce internetowej w taki sposób, by być informowanymi o przesyłaniu plików typu „cookies” i móc każdorazowo zezwalać na przyjęcie określonego pliku; możliwe jest także ogólne zablokowanie przychodzenia takich plików, jak również ich automatyczne usuwanie wraz zakańczaniem aktywności przeglądarki. Dezaktywizacja plików typu „cookies” może ograniczyć funkcjonalność niniejszej witryny internetowej.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tych stron internetowych automatycznie zbiera i przechowuje w tak zwanych plikach dziennika serwera informacje przekazywane automatycznie przez Państwa przeglądarkę internetową. Są to następujące informacje:


rodzaj i wersja przeglądarki internetowej
używany system operacyjny
URL referer
nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
adres IP
godzina i data zapytania serwerowego

Danych tych nie da się w żaden sposób przyporządkować do konkretnych osób. Nie sporządzamy też zestawień tych danych z danymi z innych źródeł. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych w późniejszym czasie w razie otrzymania konkretnych sygnałów o zastosowaniu niezgodnym z prawem.

Formularz kontaktowy

Kiedy przesyłają nam Państwo zapytania przez formularz do kontaktu, podane w nim informacje, wraz z wpisanymi weń przez Państwa danymi kontaktowymi, są przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania i na wypadek pojawienia się pytań uzupełniających. Bez Państwa zgody nie przekazujemy tych danych dalej.

Dane związane z biuletynem

Kiedy chcą Państwo prenumerować oferowany w naszej witrynie internetowej biuletyn, potrzebujemy Państwa adresu e-mail i informacji stanowiących dla nas potwierdzenie, że są Państwo posiadaczem podanego adresu e-mail oraz że zgadzają się Państwo na otrzymywanie biuletynu. Inne dane nie są zbierane. Z wymienionych danych korzystamy wyłącznie w celu wysyłania zamówionych informacji. Wysyłką biuletynu zajmuje się dostawca usług:
Clever Reach GmbH & Co. KG
Mühlenstraße 43
26180 Rastede

Firma Clever Reach GmbH & Co. KG, odpowiedzialna za wysyłkę i analizę biuletynu, działa wyłącznie ze wskazania firmy MUSIK MEYER GmbH, chroni otrzymane dane i nie przekazuje ich osobom trzecim. W związku z tym firmy MUSIK MEYER GmbH i Clever Reach GmbH & Co. KG zawarły Umowę o przetwarzaniu danych przez osoby trzecie. Oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy Clever Reach znajdą Państwo tutaj.

Zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz na korzystanie z nich do wysyłki biuletynu mogą Państwo cofnąć w dowolnym czasie, klikając odnośnik „Wypisz” w biuletynie lub korzystając z danych kontaktowych podanych we wspomnianym powyżej oświadczeniu.


Rejestracje

Kiedy rejestrują się Państwo w naszej witrynie internetowej (na przykład: rejestracje produktów), zapisujemy Państwa dane osobowe. W dowolnym czasie mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę, korzystając z danych kontaktowych podanych we wspomnianym powyżej oświadczeniu..

Funkcja komentowania (KORG forum)

W przypadku utworzenia i opublikowania na naszej stronie internetowej komentarza lub innego wpisu zapisujemy adres IP, nazwę użytkownika i czas publikacji. Dane te są zbierane ze względów bezpieczeństwa, ponieważ dostawca może zostać postawiony przed sądem za nielegalne treści, nawet jeśli zostały one utworzone przez osoby trzecie. W takim przypadku zebrane informacje służą do ustalenia tożsamości twórcy.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa obsługiwana jest z wykorzystaniem usług Google Analytics. Dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
W usłudze Google Analytics wykorzystywane są pliki typu „cookies”. Są to dane tekstowe zapisywane w Państwa komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania z witryny internetowej. Informacje pozyskiwane przez pliki typu „cookies” dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej witryny internetowej są, co do zasady, przenoszone na serwer firmy Google Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

Wtyczka do przeglądarki internetowej

Mogą Państwo zapobiec zapisaniu plików typu „cookies”, zmieniając odpowiednio ustawienia w Państwa przeglądarce internetowej. Zwracamy przy tym Państwa uwagę na fakt, że w takim wypadku nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji danej witryny internetowej. Ponadto mogą Państwo zablokować zbieranie danych (w tym Państwa adresu IP) pozyskiwanych przez plik typu „cookies” i związanych z korzystaniem przez Państwa z danej witryny internetowej w Google, jak również ich przetwarzanie przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej dostępną po kliknięciu poniższego odnośnika:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl= de

Sprzeciw wobec zbierania danych

Mogą Państwo zablokować zbieranie danych przez usługę Google Analytics, klikając poniższy odnośnik. Zastosowany zostanie plik typu „opt-out cookies”, blokujący zbieranie Państwa danych podczas przyszłych wizyt: Dezaktywowanie usługi Google Analytics
Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników przez firmę Google Analytics znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl= de

Matomo

Niniejsza witryna internetowa jest obsługiwana z wykorzystaniem usługi analiz internetowych Matomo. W usłudze tej wykorzystywane są pliki typu „cookies”. Są to dane tekstowe zapisywane w Państwa komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania z witryny internetowej. W tym celu informacje o korzystaniu z tej witryny internetowej pozyskiwane przez pliki typu „cookies” są zapisywane na naszym serwerze. Przed zapisaniem adres IP jest anonimizowany.
Informacje pozyskiwane przez pliki typu „cookies” dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej witryny nie są przekazywane dalej osobom trzecim. Mogą Państwo zapobiec zapisaniu plików typu „cookies”, zmieniając odpowiednio ustawienia w Państwa przeglądarce internetowej. Zwracamy przy tym Państwa uwagę na fakt, że w takim wypadku nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji danej witryny internetowej.
Jeśli nie zgadzają się Państwo na przechowywanie i wykorzystywanie Państwa danych, mogą Państwo zdezaktywować oba działania. W takim przypadku w Państwa przeglądarce internetowej zostanie zastosowany plik typu „opt-out cookies” blokujący zapisywanie danych przez usługę Matomo. Usunięcie plików typu „cookies” spowoduje jednocześnie usunięcie pliku typu „opt-out cookies” usługi Matomo. Podczas kolejnej wizyty na naszej stronie konieczne będzie ponowne aktywowanie tego pliku.Wtyczki portalu Facebook (na przykład przycisk polubienia)

Z naszymi stronami internetowymi zintegrowano wtyczki sieci społecznościowej Facebook, której dostawcą jest firma

Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA

. Znajdujące się w naszej witrynie internetowej wtyczki portalu Facebook mogą Państwo rozpoznać po logo portalu Facebook lub po przycisku polubienia („Lubię to!”). Przegląd wtyczek do portalu Facebook znajdą Państwo tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .
Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony, tworzone jest przez wtyczkę bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem portalu Facebook. W ten sposób portal Facebook otrzymuje informację, że szukali Państwo naszej strony przy użyciu Państwa adresu IP. Klikając przycisk polubienia portalu Facebook, gdy są Państwo zalogowani do swojego konta w portalu Facebook mogą Państwo połączyć treść naszych stron ze swoim profilem w portalu Facebook. W ten sposób mogą Państwo przyporządkować swoje odwiedziny na naszych stronach do swojego konta użytkownika w portalu Facebook. Zwracamy przy tym uwagę na fakt, że jako dostawcy tych stron nie mamy żadnej wiedzy na temat przekazywanych danych czy też ich wykorzystywania przez portal Facebook. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych portalu Facebook, na stronie: https://de-de.facebook.com/policy.php .
Jeśli nie życzą sobie Państwo, by portal Facebook przyporządkowywał Państwa odwiedziny na naszych stronach do Państwa konta użytkownika w portalu Facebook, proszę się wylogować ze swojego konta użytkownika w portalu Facebook.

Twitter

Z naszymi stronami powiązane są funkcje usługi Twitter. Ich dostawcą jest firma

Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Korzystanie z portalu Twitter i funkcji „retweet” spowoduje powiązanie odwiedzanych przez Państwa witryn internetowych z Państwa kontem w portalu Twitter i zaznajomienie z nimi innych użytkowników. Do usługi Twitter zostaną także przekazane dane. Chcielibyśmy przy tym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że jako dostawca stron nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych czy też ich wykorzystywania przez usługę Twitter. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Twitter pod adresem: https://twitter.com/privacy .
Mogą Państwo zmienić swoje ustawienia ochrony danych dotyczące usługi Twitter w ustawieniach konta pod adresem:
https://twitter.com/account/settings ändern.

Google+

Nasze strony internetowe są obsługiwane z wykorzystaniem funkcji usługi Google+. Ich dostawcą jest firma

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Zbieranie i przekazywanie informacji: przy użyciu przycisku Google+ mogą Państwo
publikować informacje na całym świecie. Za pomocą przycisku Google+ Państwo i inni użytkownicy otrzymujecie spersonalizowane treści od firmy Google i naszych partnerów. Firma Google zapisuje zarówno informacje podane przez Państwa jako treść +1, jak i informacje o stronach internetowych, które oglądali Państwo, klikając przycisk +1. Państwa +1, wraz z Państwa nazwą profilu i zdjęciem, mogą zostać powiązane jako wskazówki w usługach Google, jak również w wynikach wyszukiwania w Państwa profilu Google, lub w innych miejscach w witrynach internetowych i reklamach w Internecie.
Firma Google zapisuje informacje o Państwa aktywności związanej z +1 w celu ulepszania usług Google dla Państwa i innych użytkowników. Do używania przycisku Google+ potrzebny jest widoczne na całym świecie, publiczny profil Google, zawierający co najmniej nazwę wybraną dla tego profilu. Nazwa ta będzie wykorzystywana we wszystkich usługach Google. W wielu przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę używaną przez Państwa do udostępniania treści przez konto Google. Die Użytkownikom, którzy znają Państwa adres e-mail lub dysponują innymi informacjami identyfikującymi Państwa, może zostać pokazana tożsamość Państwa konta Google.
Zastosowanie zbieranych informacji: Oprócz celów objaśnionych powyżej, podane przez Państwa informacje mogą również być wykorzystywane zgodnie z warunkami ochrony danych firmy Google. Firma Google publikuje możliwie zagregowane dane statystyczne o aktywności +1 użytkowników, względnie przekazuje je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, ogłoszeniodawcy i inne powiązane witryny internetowe.

Instagram

Z naszymi stronami powiązane są funkcje usługi Instagram. Ich dostawcą jest firma

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Kiedy są Państwo zalogowani do swojego konta w portalu Instagram, mogą Państwo, klikając przycisk Instagram, połączyć treści z naszych stron internetowych ze swoim profilem w portalu Instagram. W ten sposób portal Instagram może przyporządkować daną wizytę na naszych stronach internetowych z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy przy tym uwagę na fakt, że jako dostawcy tych stron nie mamy żadnej wiedzy na temat przekazywanych danych czy też ich wykorzystywania przez portal Instagram.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Instagram pod adresem:
https://instagram.com/about/legal/privacy/

LinkedIn

Nasze strony internetowe są obsługiwane z wykorzystaniem funkcji sieci LinkedIn. Ich dostawcą jest firma

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Przy każdym wywołaniu dowolnej z naszych witryn internetowych zawierającej funkcje sieci LinkedIn zostaje utworzone połączenie z serwerami sieci LinkedIn. Firma LinkedIn zostanie poinformowana o tym, że skorzystali Państwo z naszych stron internetowych przy użyciu Państwa adresu IP. Kiedy klikną Państwo przycisk polecenia sieci LinkedIn, będąc jednocześnie zalogowanymi do sieci LinkedIn, sieć LinkedIn może przyporządkować Państwa wizytę na naszych stronach internetowych do Państwa konta użytkownika. Zwracamy przy tym uwagę na fakt, że jako dostawcy tych stron nie mamy żadnej wiedzy na temat przekazywanych danych czy też ich wykorzystywania przez portal LinkedIn.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy LinkedIn pod adresem:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XING

Nasze strony internetowe są obsługiwane z wykorzystaniem funkcji sieci XING. Ich dostawcą jest firma

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdym wywołaniu dowolnej z naszych witryn internetowych zawierającej funkcje sieci XING zostaje utworzone połączenie z serwerami sieci XING. Wedle naszej wiedzy nie następuje potem zapisanie danych osobowych, w szczególności, nie zostaje zapisany adres IP i nie jest
analizowane zachowanie użytkownika.
Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku udostępniania sieci XING znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op= data_protection

YouTube

Nasza witryna internetowa jest obsługiwana przy użyciu wtyczek obsługiwanego przez firmę Google portalu YouTube. Operatorem tego portalu jest firma

YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Kiedy odwiedzają Państwo którąś z naszych stron internetowych przy pomocy wtyczki portalu YouTube zostaje utworzone połączenie z serwerami portalu YouTube.
Serwery portalu YouTube uzyskują przy tym informację o tym, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili.
Kiedy są Państwo zalogowani do swojego konta w portalu YouTube, portal YouTube może przyporządkować Państwa nawigację w Internecie do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta w portalu YouTube.
Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy
YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Ocena wiarygodności finansowej

Jeśli chodzi o wcześniejsze świadczenie, zastrzegamy sobie prawo, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, do ewentualnego pozyskania informacji o wypłacalności, przygotowanej przy użyciu metody matematyczno-statystycznej, od firmy:
Creditreform Gießen
Ludwig-Richter-Straße 11
D-35396 Gießen

W tym celu przekazujemy wymagane do dowiedzenia wiarygodności finansowej dane osobowe i stosujemy zawarte w nich informacje o statystycznym prawdopodobieństwie wystąpienia zaległości w płatnościach. Informacja o wypłacalności może zawierać ocenę prawdopodobieństwa (wartość „score”) obliczoną na podstawie uznanej naukowo metody matematyczno-statystycznej. Zostaje przy tym ocenione – za pomocą różnorodnych wskaźników, takich jak przychód, dane adresowe, zawód, stan cywilny i dotychczasowa historia płatności – przyszłe ryzyko zaległości w płatnościach klienta. Wynik jest wyrażany w postaci wartości dotyczącej płatności (tzw. „score”). Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę do podjęcia przez nas decyzji o nawiązaniu, utrzymywaniu lub zakończeniu stosunku umownego. Możliwość wyboru jednej z oferowanych metod płatności nie jest jednak zależna od informacji tego rodzaju.
Opracowujemy Państwa dane osobowe w celu nawiązania, utrzymywania lub zakończenia stosunku umownego na podstawie poniższych podstaw prawnych:
w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z Art.6 ust. 1 lit.f RODO;
mamy uzasadniony interes w zabezpieczeniu finansowym naszego wcześniejszego świadczenia w celu zapobieżenia oszustwu lub stwierdzenia tożsamości. Ponadto osoby trzecie mają uzasadniony interes w ochronie przed zaległościami w płatnościach i w zapobieganiu oszustwu.

Szyfrowanie SSL

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywanych poufnych treści, takich jak zapytania przesyłane nam przez operatorów stron internetowych, w niniejszej witrynie internetowej stosujemy szyfrowanie SSL. Połączenie szyfrowane rozpoznają Państwo po tym, że pole adresowe „http://” zostaje zmienione na „https://” i w wierszu przeglądarki pojawia się symbol kłódki.
Kiedy szyfrowanie SSL jest włączone, osoby trzecie nie mogą odczytywać przekazywanych nam przez Państwa danych.

Prawa podmiotów danych

W dowolnym czasie mają Państwo prawo do bezpłatnego zasięgnięcia informacji o Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu przetwarzania, jak również prawo do żądania sprostowania, ograniczenia, zablokowania, usunięcia lub przeniesienia tych danych. W tym celu, jak również w razie dalszych pytań o dane osobowe, mogą się Państwo z nami skontaktować w dowolnym czasie, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.
Ponadto podmioty danych mają prawo do złożenia skargi do organu odpowiadającego za ochronę danych.

Zgodność przetwarzania danych z prawem

Podstawą prawną przetwarzania danych przez firmę MUSIK MEYER GmbH jest, co do zasady, Art.6 I lit.a RODO. Przepis ten określa, że podmioty danych muszą udzielić zgody na przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych w jednym lub więcej celach.
Jeśli przetwarzanie jest wymagane do realizacji umowy, której stroną jest podmiot, lub do wprowadzenia w życie środków poprzedzających umowę na żądanie podmiotu danych, to przetwarzanie odbywa się na podstawie Art.6 I lit.b RODO.
Jeśli przetwarzanie jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego, której podlega administrator danych, to odbywa się ono na podstawie Art.6 I lit.c RODO.
Jeśli przetwarzanie jest wymagane do ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej, odbywa się ono na podstawie Art.6 I lit.d RODO.
Jeśli przetwarzanie jest wymagane do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach działań organów publicznych, które przekazane zostały administratorowi danych, to odbywa się ono na podstawie Art.6 I lit.e RODO.

Jeśli przetwarzanie jest wymagane do ochrony uzasadnionego interesu administratora danych lub osoby trzeciej, o ile nie przeważają interesy i prawa podstawowe oraz swobody podstawowe podmiotu danych wymagających ochrony, w szczególności gdy chodzi o podmiot danych będący dzieckiem, przetwarzanie odbywa się na podstawie Art.6 I lit.f RODO.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W naszej witrynie internetowej nie jest stosowane automatyczne podejmowanie decyzji czy też profilowanie.